Middle East atemporal

Octombrie 14, 2011

RAPCEA BLOG:Pax Judaica: Rabbinul Yisrael Rosen şi ideile sale iudeo-naziste

Filed under: Uncategorized — mihaibeltechi @ 1:36 pm

[Articolul datează din 18 aprilie 2008. Am considerat că traducerea lui la aproape 1 an de la publicare nu este deloc inutilă, este susceptibil să arunce o lumină nouă asupra agresiunilor la care este supus poporul palestinian în propria ţară. Cei care vor fi tentaţi să pună la îndoială veridicitatea celor relatate sunt rugaţi să încerce să-şi amintească vreo situaţie în care rabbinatul israelian să fi manifestat împotriva genocidului acestor vremuri aceeaşi condamnare vehementă pe care nu o precupeţeşte când vine vorba de negarea Holocaustului. – nota traducătorului.]

« Toţi palestinienii trebuie să fie omorâţi : bărbaţii, femeile, copiii, şi chiar animalele lor. » Aceasta este o opinie religioasă emisă săptămâna trecută de către rabbinul Yisrael Rosen, directorul Institutului Tsomet, un institut religios pentru studenţi şi soldaţi, stabilit de mult timp în coloniile israeliene din Cisiordania. Într-un articol publicat în urmă cu două săptămâni de către numeroase ziare religioase israeliene, şi reluat de ziarul de stânga Haaretz în 26 martie [2008], Rosen afirmă că există elemente în Torah care justifică această atitudine. Rosen, care are autoritate pentru a emite opinii religioase valabile pentru evrei, a scris că palestinienii sunt precum poporul amaleciţilor care atacase triburile evreieşti în vreme ce acestea mergeau spre Ierusalim, sub conducerea lui Moise, după fuga din Egipt. El a mai scris că Domnul a transmis in Torah fundamentul care îi autorizase pe evrei să-i omoare pe amaleciţi, şi că acest fundament a fost recunoscut ca făcând parte din jurisprudenţa evreiască.

Versetul din Torah

Articolul lui Rosen, care a făcut mare vâlvă în Israel, includea următorul verset din Torah : «Anihilaţi-i pe amaleciţi de la început şi până la sfârşit. Omorâţi-i, şi luaţi-le toate posesiunile. Nu le arătaţi nicio milă. Omorâţi-i fără încetare, unul după celălalt. Nu lăsaţi niciun copil, nicio plantă, niciun arbore. Omorâţi-le vitele, cămilele şi măgarii. » Rosen adaugă că amaleciţii nu formează o rasă sau o religie anume, ci regrupează mai degrabă pe toţi cei care-i urăsc pe evrei din motive religioase sau naţionale. Rosen merge până la a aspune că « amaleciţii vor exista atâta timp cât vor fi evrei. În orice epocă, amaleciţii vor ieşi la iveală printre alte rase pentru a-i ataca pe evrei, şi din această cauză războiul împotriva lor trebuie să fie global ». El recomandă aplicarea « judecăţii împotriva amaleciţilor » şi spune că evreii trebuie să pună în operă aplicarea acestei judecăţi în orice epocă, căci este « o poruncă divină ».

Rosen nu ezită să-i definească pe palestinieni ca fiind « amaleciţii epocii noastre ». El scrie : « Cei care omoară studenţi în timp ce aceştia recită Torah, şi trimit rachete asupra oraşului Sderot, care seamănă teroare printre bărbaţi şi femei. Cei care dansează pe sângele vărsat sunt amaleciţii, şi noi trebuie să răspundem cu ură. Trebuie să se extirpe orice urmă de umanitarism în privinţa lor, pentru a ne permite să ieşim victorioşi din această încercare ».

Cei mai mulţi dintre rabbinii din Israel care emit opinii religioase susţin punctele de vedere ale rabbinului Rosen

Adevăratul ultraj este că rabbinii autorizaţi să emită opinii religioase împărtăşesc vederile rabbinului Rosen, aşa cum l-a confirmat ziarul Haaretz. În fruntea tuturor celor care împărtăşesc aceste opinii îl găsim pe rabbinul Mordechai Eliyahu, care reprezintă autoritatea cea mai recunoscută în sânul mişcării religioase din Israel, şi care a fost rabbinul şef al Estului Israelului. Opinia lui Rosen este împărtăşită în egală măsură de către rabbinul Dov Lior, preşedinte al Consiliului Rabbinilor din Iudeea şi Samaria (Cisiordania), şi rabbinul Şmuel Eliyahu, care este rabbinul şef din Safed şi candidat la postul de rabbin şef al Israelului. Un număr de politicieni israelieni şi-au manifestat şi ei aprobarea în această privinţă, inclusiv Uri Lubiansky, primarul Ierusalimului.

Nu există nicio îndoială în Israel în privinţa faptului că atacul unei şcoli religioase în Ierusalim, în urmă cu trei săptămâni, în cursul căreia opt studenţi evrei fură ucişi, a constituit un pivot în privinţa emiterii de opinii religioase de natură rasistă şi pline de ură din partea autorităţilor religioase evreieşti. La o zi după atentatul de la Ierusalim, un număr de rabbini în frunte cu Daniel Satobskya emis o opinie adresată tinerilor evrei şi « tuturor celor care cred în Torah », conform căreia trebuie să se răzbune pe palestinieni cel mai rapid posibil. O săptămână mai târziu, un grup de rabbini influenţi a emis o opinie religioasă permiţând armatei israeliene să bombardeze zonele civile palestiniene. Această opinie este emisă de către « Asociaţia Rabbinilor de pe Pământul Israelului », şi decretează că legile religioase evreieşti permit bombardarea zonelor palestiniene locuite de civili din momentul în care sunt o sursă a atacurilor împotriva zonelor rezidenţiale evreieşti. Se precizează că « atunci când rezidenţii oraşelor vecine cu implantaţiile şi localităţile evreieşti trimit rachete asupra implantaţiilor evreieşti cu obiectivul de a omorâ sau de a distruge, Torah autorizează trimiterea de rachete asupra surse rachetelor, chiar dacă acolo există civili. »

Opinia în chestiune adaugă că este uneori necesar să se răspundă prin bombardarea imediată a punctelor aflate la originea rachetelor, fără avertizarea prealabilă a populaţiei palestiniene. În urmă cu o săptămână, rabbinul Eliyahu Kinvinsly, care reprezintă a doua mare autoritate religioasă a mişcării ortodoxe, a emis o opinie religioasă care interzice angajarea arabilor, mai cu seamă în şcolile religioase. Această opinie religioasă este legată de o alta, emisă de rabbinul Lior, şi care interzice angajarea arabilor precum şi închirierea de apartamente rezidenţiale în cartierele evreieşti pentru arabi. În scopul întăririi unei atmosfere care să permită organizaţiilor evreieşti extremiste să continue să atace cetăţeni palestinieni, rabbinul Israel Ariel, unul dintre rabbinii cei mai renumiţi din complexul de colonii situat în Cisiordania, a emis recent o opinie religioasă care interzice evreilor religioşi simplicaţi în atacuri împotriva palestinienilor să se prezinte în faţa jurisdicţiilor civile israeliene. Conform acestei opinii, ei trebuie dimpotrivă să solicite prezentarea în faţa tribunalelor religioase ale Torei, care judecă în conformitate cu legile religioase civile.

Ziarul Haaretz a notat că ceea ce rabbinul Ariel încerca să impună prin opinia sa religioasă era deja pus în practică. Primul caz s-a întâmplat la tribunalul din Kfar Saba, care a ordonat eliberarea unei tinere femeie evreice numită Tsevia Teshreal, care atacase un fermier palestinian în inima Cisiordaniei. Şi există autorităţi religioase evreieşti care glorifică crima şi înalţă laude teroriştilor, precum rabbinul Yitzhaq Ginsburg, un mare rabbin în Israel, care a publicat o carte intitulatăBaruch, acest erou, în memoria lui Baruch Goldstein, care a comis masacrul de la moscheia Ibrahimi în 1994, atunci când a deschis focul şi a omorât 29 de palestinieni aflaţi în timpul rugăciunii de dimineaţă, în Hebron, în partea de sud a Cisiordaniei. Ginsburg consideră că această acţiune este « onorabilă şi glorioasă ».

Pericolul reprezentat de asemenea opinii religioase este bazat pe faptul că autorităţile religioase care le emit beneficiază de un mare respect printre tinerii religioşi evrei. În vreme ce doar 28% din populaţia Israelului este religioasă, mai bine de 50% dintre israelieni se definesc ca fiind conservatori şi acordă un mare credit opiniilor emise de autorităţile religioase evreieşti. Conform unui studiu efectuat de Departamentul de Ştiinţe sociale al Universităţii Bar Ilan (nota traducătorului : universitate religioasă), mai bine de 90% dintre cei care se consideră religioşi consideră că dacă legile emise de stat sunt fără raport cu conţinutul opiniilor religioase emise de către rabbini, atunci ei trebuie să le ignore pe primele şi să acţioneze conform celor din urmă.

Ceea ce permite acestor opinii religioase rasiste să aibă un impact cu mult mai amplu şi mai aprofundat, este faptul că în cursul ultimului deceniu adepţii curentului religios zionist, care formează 10% din populaţie, au încercat să ia controlul armatei şi al complexului securitar. Ei ajung acolo oferindu-se voluntari pentru a servi în unităţile speciale de luptă. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene spune că, în vreme ce procentajul de adepţi ai acestui curent este slab în raport cu decupajul democratic al statului, ei reprezintă mai mult de 50% dintre ofiţerii armatei israeliene şi mai mult de 60% dintre comandanţii unităţilor speciale. Conform unui sondaj efectuat de către Centrul Interdisciplinar Herzliya pe lângă ofiţerii şi soldaţii religioşi şi publicat anul trecut, mai mult de 95% dintre ofiţerii şi soldaţii religioşi zic că vor executa ordinele guvernului ales şi ai liderilor din sânul armatei numai dacă sunt adecvate cu opiniile religioase emise de către rabinii influenţi şi autorităţile religioase.

Deputaţii arabi din Knesset denunţă rabbinii extremişti care incită la exterminare

Wasil Taha, un arab membru al Knessetului din partea partidului Tajammu, condus de Azmi Bişara, spune că aceste opinii religioase conduc la crime. El menţionează opiniile religioase emise de mai mulţi rabbini în anii ’90, care au condus la asasinarea primului-ministru Yitzhak Rabin la vremea aceea. El pune întrebarea : « Daca asta se întâmplă atunci când opiniile religioase incită la atacuri împotriva liderilor evrei precum Rabin, care va fi situaţia atunci când acestea vor incita la atacuri împotriva liderilor palestinieni şi a publicului palestinian ? ». « Noi, liderii arabi, am început să ne simţim mai puţin în securitate după acest val de opinii religioase, şi ne dăm seama că această chestiune cere o mare atenţie în timpul deplasărilor noastră, căci suntem siguri că există oameni care caută să pună în operă aceste opinii », a declarat Al Ahram Weekly.

Taha respinge întrebările legate de rolul guvernului şi a responsabililor politici la nivelul unei confruntări cu aceste opinii religioase extremiste, spunând : « Miniştrii guvernului israelian şi ai membrilor Knessetului sunt în competiţie atunci când este vorba de aţâţarea oamenilor împotriva palestinienilor, şi nu ezită să ameninţe cu expulzarea palestinienilor care trăiesc pe propriul lor pământ în Israel şi care dispun de naţionalitatea israeliană în exteriorul frontierelor Israelului exact aşa cum au făcut-o ex-vice-prim-ministrul Avidgor Lieberman şi deputatul Effi Eitam ». El notează că cetăţenii palestinieni din Israel au început să-şi ia puternice măsuri de precauţie de la emiterea acestor opinii religioase, inclusiv măsuri securitare în preajma moscheilor şi a clădirilor publice, informându-i pe oficiali atunci când fac manifestaţii publice, astfel încât membrii acestor organizaţii teroriste evreieşti să fie împiedicaţi să atace participanţii la manifestaţii. Taha indică faptul că păturile populaţiei palestiniene cele mai susceptible să fie atacate sunt cele care locuiesc în sânul diverselor oraşe locuite atât de către evrei cât şi de către arabi, precum Haifa, Jaffa, Lod, Ramle şi Ierusalim.

Influenţa periculoasă a acestor rabbini asupra evreilor zionişti şi a instituţiilor lor

Scriitorul şi cercetătorul palestinian Abdel Hakim Mufid, din oraşul Umm Al Fahem (nota traducătorului : oraş arab în Israel), este de părere că rabbinii au câştigat o influenţă majoră datorită adecvării dintre retorica lor şi cea oficială. Mufid notează că instituţiile israeliene oficiale n-au fost tentate să se opună retoricii « fasciste » exprimată în aceste opinii religioase, şi asta chiar dacă sunt în măsură s-o facă. En indică în Weekly : « Cei mai mulţi dintre rabbinii care emit opinii religioasă de natură tiranică sunt angajaţi oficiali în sânul instituţiilor statului, şi percep pe această bază salarii. Statul nu a încercat să-i responsibilizeze în privinţa emiterii acestor opinii, şi nu a căutat nici să le interzică. »

Mufid precizează că, în vreme ce instituţiile politice oficiale sunt în situaţie de criză, consensul zionist este întărit puternic de aceste opinii religioase. El dă ca exemplu pe cele emise de către rabbinul Meir Kahane la începutul anilor ’80 în vederea justificării apelului său la expulzarea cu forţa a tuturor palestinienilor. Mufid adaugă că Israelul îi încurajează în practică pe toţi cei care omoară palestinieni, şi subliniează modul în care guvernul israelian a tratat cazul recomandărilor formulate de Comisia Orr care a condus o anchetă privitoare la asasinarea a 13 palestinieni deţinători ai naţionalităţii israeliene în octombrie 2000. Guvernul a clasat dosarul, în vreme ce comisia a confirmat că poliţia acţionase cu brutalitate împotriva cetăţenilor de etnie palestiniană. Mufid emite ideea că, ceea ce face ca retorica rasistă a rabbinilor să fie atât de influentă, este tăcerea stângii şi absenţa mobilizării directe pentru a o combate.

http://rapcea.ro/2011/10/pax-judaica-rabbinul-yisrael-rosen-i-ideile-sale-iudeo-naziste/

Vezi sursa în limba franceză.

Un génocide annoncé 
Saleh Al Naami

publié le vendredi 18 avril 2008

Des bombes seraient lâchées en d’autres circonstances, mais lorsque des rabbins influents appellent à l’annihilation totale des Palestiniens, le monde regarde sans ciller

„Tous les Palestiniens doivent être tués ; les hommes, les femmes, les enfants, et même leur bétail”. Ceci est un avis religieux émis la semaine dernière par le rabbin Yisrael Rosen, directeur de l’Institut Tsomet, un institut religieux pour des étudiants et des soldats et établi de longue date dans les colonies israéliennes de Cisjordanie. Dans un article publié il y a deux semaines par de nombreux journaux religieux israéliens, et repris par le journal de gauche Haaretz le 26 mars, Rosen affirme qu’il y a des éléments dans la Torah justifiant cette prise de position. Rosen, qui a autorité pour émettre des avis religieux pour les Juifs, a écrit que les Palestiniens sont comme le peuple des Amalécites qui avaient attaqué les tribus juives alors qu’elles allaient à Jérusalem, sous la conduite de Moïse, après leur fuite d’Égypte. Il a écrit que le Seigneur a transmis à la Torah un jugement qui avait autorisé les Juifs à tuer les Amalécites, et que ce jugement est reconnu comme faisant partie de la jurisprudence juive.

L’article de Rosen, qui a fait grand bruit en Israël, incluait le jugement de la Torah : „Annihilez les Amalécites du début jusqu’à la fin. Tuez-les, et dépouillez-les de toutes leurs possessions. Ne leur montrez aucune pitié. Tuez sans arrêt, l’un après l’autre. Ne laissez aucun enfant, aucune plante, aucun arbre. Tuez leur bétail, des chameaux aux ânes”. Rosen ajoute que les Amalécites ne forment pas une race ni une religion particulière, mais regroupe plutôt tous ceux qui haïssent les Juifs pour des raisons religieuses ou nationales. Rosen va jusqu’à dire que les „Amalécites existeront tant qu’il y aura des Juifs. A toute époque, les Amalécites surgiront parmi d’autres races pour attaquer les Juifs, et de ce fait la guerre à leur encontre doit être globale”. Il recommande l’application du „jugement des Amalécites” et dit que les Juifs doivent mettre en oeuvre l’application de ce jugement à toute époque, car c’est „un commandement divin”.

Rosen n’hésite pas à définir les Palestiniens comme les „Amalécites de notre époque”. Il écrit : „Ceux qui tuent des étudiants alors qu’ils récitent la Torah, et envoient des missiles sur la ville de Sdérot, qui sèment la terreur parmi les hommes et les femmes. Ceux qui dansent sur le sang versé sont les Amalécites, et nous devons y répondre avec haine. Nous devons extirper toute trace d’humanitarisme à leur sujet, pour nous permettre d’en sortir victorieux”.

Le véritable outrage, c’est que la plupart des rabbins autorisés à émettre des avis religieux partagent les vues du rabbin Rosen, comme l’a confirmé le journal Haaretz. A la tête de tous ceux partageant ces vues, on trouve le rabbin Mordechai Eliyahu, qui représenté l’autorité la plus reconnue au sein du mouvement religieux en Israël, et qui a été le rabbin en chef de l’Est d’Israël. L’opinion de Rosen est également partagée par le rabbin Dov Lior, président du Conseil des rabbins de Judée et Samarie (la Cisjordanie), et le rabbin Shmuel Eliyahu qui est le rabbin en chef de Safed et candidat au poste de rabbin en chef d’Israël. Un certain nombre de politiciens israéliens ont également fait état de leur approbation à ce sujet, y compris Uri Lubiansky, le maire de Jérusalem.

Il n’y a aucun doute en Israël sur le fait que l’attaque d’une école religieuse à Jérusalem il y a trois semaines et au cours de laquelle huit étudiants juifs furent tués, a constitué un pivot quant à l’émission d’avis religieux de nature raciste et haineuse de la part des autorités religieuses juives. Le jour d’après l’attentat de Jérusalem, un certain nombre de rabbins conduits par Daniel Satobsky a émis un avis adressé à la jeunesse juive et „à tous ceux croyant en la Torah”, selon lequel il fallait se venger sur les Palestiniens le plus rapidement possible. Une semaine après, un groupe de rabbins influents a émis un avis religieux permettant à l’armée israélienne de bombarder les zones civiles palestiniennes. Cet avis est émis par „l’Association des rabbins de la Terre d’Israël”, et il décrète que les lois religieuses juives permettent le bombardement de zones palestiniennes d’habitation civile dès lors qu’elles sont une source d’attaques contre des zones résidentielles juives. Il précise que „lorsque les résidents de villes avoisinant les implantations et les localités juives envoient des roquettes sur les implantations juives avec un objectif de tuer et de détruire, la Torah autorise l’envoi de roquettes sur les sources des roquettes, même si des civils y résident”.

L’avis en question ajoute qu’il est parfois nécessaire de répondre en bombardant immédiatement les points d’origine des coups de feu, sans en avertir préalablement la population palestinienne. Il y a une semaine, le rabbin Eliyahu Kinvinsly qui représente le second plus haut niveau des autorités religieuses du mouvement orthodoxe, a émis un avis religieux interdisant l’emploi d’Arabes, notamment dans les écoles religieuses. Cet avis religieux fait suite à un autre avis émis par le rabbin Lior interdisant l’emploi d’Arabes comme la location à ceux-ci d’appartements résidentiels dans des quartiers juifs. En vue de renforcer l’ambiance permettant à des organisations juives extrémistes de continuer à attaquer les citoyens palestiniens, le rabbin Israël Ariel, l’un des rabbins les plus renommés du complexe de colonies situées en Cisjordanie, a émis récemment un avis religieux interdisant aux Juifs religieux impliqués dans des attaques contre des Palestiniens de se présenter devant les juridictions civiles israéliennes. Selon cet avis, ils doivent au contraire exiger d’être présentés devant des tribunaux religieux de la Torah, qui jugent selon les lois religieuses juives.

Le journal Haaretz a noté que ce que le rabbin Ariel tentait de faire passer via son avis religieux était en réalité déjà mis en oeuvre. Le premier cas est arrivé au tribunal de Kfar Saba qui a ordonné la relaxe d’une jeune femme juive dénommée Tsevia Teshreal, qui avait attaqué un fermier palestinien au cœur de la Cisjordanie. Et il y a des autorités religieuses juives qui glorifient le meurtre et célèbrent les louanges de terroristes, telles que le rabbin Yitzhaq Ginsburg, un grand rabbin en Israël qui a publié un livre intitulé „Baruch ce héros”, en mémoire de Baruch Goldstein qui a commis le massacre de la mosquée Ibrahimi en 1994, lorsqu’il a ouvert le feu et tué 29 Palestiniens alors qu’il étaient en train de faire la prière de l’aube, à Hébron dans la partie sud de la Cisjordanie. Ginsburg estime son action „honorable et glorieuse”.

Le danger représenté par de telles opinions religieuses est basé sur le fait que les autorités religieuses les émettant bénéficient d’un grand respect parmi la jeunesse religieuse juive. Alors même que seulement 28 % de la population d’Israël est religieuse, plus de 50 % des Israéliens se définissent comme conservateurs et accordent un grand crédit aux avis émis par les autorités religieuses juives. Selon une étude menée par le Département des Sciences sociales à l’Université Bar Ilan (ndt : université religieuse), plus de 90 % de ceux qui se disent religieux estiment que si les lois étatiques et les consignes gouvernementales sont sans rapport avec le contenu des avis religieux émis par les rabbins, alors ils doivent outrepasser les premières et agir conformément aux secondes.

Ce qui permet à ces avis religieux racistes d’avoir un impact bien plus étendu et approfondi, c’est qu’au cours de la dernière décennie les adeptes du courant religieux sioniste, qui forment 10 % de la population, ont tenté de prendre le contrôle de l’armée et du complexe sécuritaire. Ils y arrivent en se portant volontaires pour servir dans les unités spéciales de combat. Le porte-parole de l’armée israélienne dit que, alors que le pourcentage des adeptes de ce courant est faible au regard du découpage démographique de l’État, ils représentent plus de 50 % des officiers de l’armée israélienne et plus de 60 % des commandants des unités spéciales. Selon un sondage effectué par le Centre interdisciplinaire d’Herzliya auprès d’officiers et soldats religieux et publié l’année dernière, plus de 95 % des officiers et soldats religieux disent qu’ils exécuteront les ordres du gouvernement élu et des dirigeants au sein de l’armée seulement s’ils sont en adéquation avec les opinions religieuses émises par les rabbins influents et les autorités religieuses.

Wasil Taha, un Arabe membre de la Knesset relevant du parti Tajammu dirigé par Azmi Bishara, dit que ces avis religieux mènent à ce que des crimes soient commis. Il mentionne les avis religieux émis par plusieurs rabbins dans les années mi-1995, qui ont conduit à l’assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin à l’époque. Il pose la question : „Si c’est ce qui arrive lorsque les avis religieux incitent à des attaques contre des dirigeants juifs tels que Rabin, quelle sera la situation lorsqu’ils inciteront à des attaques contre les dirigeants palestiniens et le public palestinien ? „. „Nous, les dirigeants arabes, avons commencé à nous sentir moins en sécurité après ce flot d’avis religieux, et nous nous rendons compte que cette question exige une grande attention lors de nos déplacements, car nous sommes certains qu’il y a des gens qui cherchent à mettre en oeuvre ces avis” a-t-il déclaré à Al Ahram Weekly.

Taha rejette les questions au sujet du rôle du gouvernement et des responsables politiques au niveau d’une confrontation avec ces avis religieux extrémistes, en disant : „Les ministres du gouvernement israélien et les membres de la Knesset sont en compétition lorsqu’il s’agit de monter les gens contre les Palestiniens, et ils n’hésitent pas à menacer d’expulsion les Palestiniens qui vivent sur leur propre terre en Israël et qui disposent de la nationalité israélienne à l’extérieur des frontières d’Israël, exactement comme l’ont fait l’ex-vice Premier ministre Avidgor Lieberman et le député Effi Eitam”. Il note que les citoyens palestiniens en Israël ont commencé à prendre de larges mesures de précaution depuis l’émission de ces avis religieux, y compris des mesures sécuritaires autour des mosquées et des bâtiments publics, et en informant les officiels lorsqu’ils font des manifestations publiques, de façon à ce que les membres de ces organisations terroristes juives soient empêchés d’attaquer les participants à ces manifestations. Taha indique que les couches de la population palestinienne les plus susceptibles d’attaques sont celles vivant au sein de diverses villes habitées tant par les Juifs que les Arabes, telles que Haïfa, Jaffa, Lod, Ramlé et Jérusalem.

L’écrivain et chercheur palestinien Abdel Hakim Mufid, de la ville de Umm Al Fahem (ndt : ville arabe en Israël), est d’avis que les rabbins ont gagné une influence majeure en raison de l’adéquation entre la rhétorique officielle et celle des rabbins. Mufid note que les institutions israéliennes officielles n’ont pas tenté de faire face à la rhétorique „fasciste” exprimée dans ces avis religieux, et ce même si elles sont en mesure de le faire. Il indique au Weekly : „La plupart des rabbins qui émettent des avis religieux de nature tyrannique sont des employés officiels au sein d’institutions étatiques, et y perçoivent leurs salaires. Et l’État n’a pas recherché leur responsabilité quant à l’émission de ces avis, et n’a pas non plus cherché à les interdire”.

Mufid précise que, lorsque les institutions politiques officielles sont en situation de crise, le consensus sioniste est largement renforcé par ces avis religieux ; il donne comme exemple ceux émis par le rabbin Meir Kahane au début des années 1980 en vue de justifier son appel à expulser de force tous les Palestiniens. Mufid ajoute qu’Israël encourage en pratique tous ceux qui tuent des Palestiniens, et souligne la façon dont le gouvernement israélien a traité le cas des recommandations de la Commission Orr qui a mené une enquête sur le meurtre de 13 Palestiniens détenant la nationalité israélienne en octobre 2000. Le gouvernement a fait clore le dossier, alors même que la commission a confirmé que la police avait agi avec brutalité à l’encontre de citoyens palestiniens. Mufid émet l’idée que, ce qui rend la rhétorique raciste portée par les rabbins si influente, c’est le silence de la gauche et l’absence de mobilisation directe pour la combattre.

 

AL AHRAM WEEKLY ON-LINE (n° 892 ; 10-16 avril 2008) http://weekly.ahram.org.eg/2008/892/re72.htm
http://www.france-palestine.org/imprimersans.php3?id_article=8706

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: